Wednesday, January 27, 2010

This is Sparta


Any Spartan citizen could kill a helot without fear of blood guilt.

2 comments:

Arvin U. de la Peña January 29, 2010 at 10:06 AM  

siyanga pala ang bestfriend ko na post ko na dito ang tungkol sa kanya na aalis na papunta usa ay may aso din na pug..sa katunayan ang nasa side bar ng blog ko ay sa kanya iyon na aso..ang name ay stanley.......post ko na nga rin pic ng pug niyang iyon..

Cortana Lain February 3, 2010 at 7:21 AM  

Great rendition of the kick and one of my favorite parts in the movie! Excellent film, made sure it was part of my library!