Friday, February 18, 2011

Disney Words


Fantasy and reality often overlap. – Walt Disney

1 comments:

Arvin U. de la Peña February 19, 2011 at 7:41 AM  

sa disney land lang ang lahat ng iyan..fantasy, kababalaghan at iba pa..