Thursday, January 14, 2010

My Answer

Isa sa natutunan ko sa buhay na ito ay ipagtanggol ang katotohanan. Kahit na magalit ang sinoman basta totoo, sasabihin ko. Hindi ako yung tipong maka-Dios pero ang gusto sa kapwa ay tamaan ng kidlat, Mali yun. Pero may mga taong ganun talaga sa maniwala ka o hindi.

1Jn 3:15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan.


Sa biblia ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay tao. Kung mamamatay tao ka sino ang dinidios ng mga taong ito.

Joh 8:44 Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.


Sa diablo pala ang mga ganitong tao. Nakakatakot ang mga ganitong tao. Hindi inutos sa mga Kristiyano na pumatay kaya kung may kilala kayong mamamatay tao maigi na lumayo kayo dun. Bakit kaylangan lumayo sa mga taong ganito. Sila yun mga alagad ng sugo nila na mula pa sa pasimula pumapatay na. History ng pinas dun mo malalaman kung sino ang tinutukoy ko. Kung baga kapag hindi ka naniwala sa simbahan nila papatayin ka nila. Pero kaylangan ko pa rin sumagot sa iniwan sa akin ng isang kablog natin.

@Pretsel Maker...............iba ang tao kaysa diyos..
ang diyos ay iisa lang pero ang tao ay marami......
ang tao ay puwedeng maging diyos para sa sarili niya
kasi buhay niya iyon at siya ang maaaring masunod..
napakarami ko na pong naisulat..
sa mga sinulat ko ay tingnan mo kung may naisulat na
ba ako na sa palagay mo nakatulong talaga sa kapwa..

OO, iba ang Tao kaysa sa Diyos. Sayo! pero kung ang biblia ang tatanungin mo hindi ganun ang isasagot.

Joh 10:34 Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios?
Joh 10:35 Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan),

Si Jesus ang nagsabi nito at gaya ng sinabi nya hindi mangyayaring sirain ang kasulatan ito. Kung ang dinatnan ng salita ng Dios tinatawag na mga dios. Sino ka naman na tumututol sa sinabi ng Panginoong Jesus. Mas marunong ka pa ba kay Kristo?

ang diyos ay iisa lang pero ang tao ay marami......


Mali pa rin yan kaibigan dahil maraming mga dios. Anong katunayan.

Psa 82:1 Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios.
Psa 82:6 Aking sinabi, Kayo'y mga dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan.Kung may kapisanan ng broadcaster na doon sa kapisanan ng broadcaster ay pare pareho silang broadcaster meron rin tinatawag na kapisanan ng Dios na doon humahatol ang Dios sa gitna ng mga dios.

Kaibigan, maging implowensya sana tayo na kabutihan hindi ng mali. Kung magsasalita tayo ng mali o hindi alam ang sinasabi, itapon nalang yan sa basurahan kesa kumalat ang dumi. Kawawa naman yung tao maniniwala sa mga sinasabi mo.

0 comments: